Adatvédelmi nyilatkozat

A Royal Network Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Akácfa u. 8.; cégjegyzékszám: Cg.20-09-069479) tiszteletben tartja a természetes személyek magánszféráját, személyes adatait és az azokhoz fűződő jogait, mely adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint az itt leírtaknak megfelelően kezel:

1.         Az adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja és adattovábbítás

Társaságunk, az általa a www.forexbazis.hu< internetes oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni kívánó természetes személyek személyes adatait kezeli, mely adatkezelés az érintett természetes személy hozzájárulásán alapul.

A regisztráció alkalmával megadott hozzájárulás alapján az ott megadott adatokat társaságunk kizárólag a www.forexbazis.hu< oldalon nyújtott szolgáltatások teljesítése, regisztrált felhasználóknak nyújtott szolgáltatások igénybevétele, érdekében használja fel.

A regisztráció során megadott következő adatok tekintetében végzünk adatkezelést: felhasználó név; e-mail cím.

A kezelt adatok kizárólag a regisztrált felhasználó hozzájárulásának megfelelő mértékben kerülnek felhasználásra, azokat társaságunk harmadik személy részére nem továbbítja, hozzáférhetővé nem teszi.

2.         Adatbiztonság

Társaságunk a megfelelő óvintézkedésekkel védi az általa kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, továbbá minden jogosulatlan személyek általi hozzáférés ellen.

3.         Gyermekek védelme

Társaságunk nem kíván adatokat gyűjteni 16 éven aluli személyektől, szolgáltatásaival nem célozza a 16 éven aluli korosztályt. Amennyiben tudomásunk ellenére mégis ilyen személy regisztrálna honlapunkon, törvényes képviselője a 4. pontban írtaknak megfelelően kérheti társaságunktól az adatok törlését.

4.         Adatok módosítása, törlése

Társaságunk a személyes adatokat azok kezelésének, tárolásának törvényi feltételei fennállásáig, illetve az érintett természetes személy által adott hozzájárulásnak visszavonásáig kezeli. Az adatkezeléssel érintett személyek társaságunk levelezési címén, illetve a [..] e-mail címen tájékoztatás adását kérhetik a személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

5.         Jogorvoslat:

Mindent elkövetünk a felhasználónk jogainak érvényesülése és védelme érdekében. Amennyiben úgy érzi, hogy ez valamilyen okból nem teljesült, kérjük, tájékoztasson minket a 4. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén.

6.         Kapcsolat, illetve a felelős

Royal Network Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Akácfa u. 8.; cégjegyzékszám: Cg.20-09-069479)

info@forexbazis.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-60014/2012

Forex Iskola útmutató

Útmtuató

Regisztráljon< ingyenesen még ma és élvezze Forex Iskolánk új funkcióit! További útmutatót az iskola használatához< erre a linkre kattintva talál!

Kövessen minket!